Слідкуйте за нами:

Правова допомога

Home Правова допомога

Потрібна допомога?

  Правова допомога

  правова допомога Одним із напрямків роботи Юридичної компанії «Білоус і Партнери» є юридичні послуги та надання правової допомоги.

  Правова (правнича, юридична) допомога –  професійна діяльність адвокатів (юристів), спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов’язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридичних) послуг.

  Правова допомога – це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення.

  Згідно Конституції України, кожен має право на професійну правничу допомогу.

  Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура.

  Правові юридичні послуги

  • надання усних та письмових консультацій і роз’яснень щодо правових питань;
  • складення заяв, скарг, запитів, договорів, процесуальних та інших документів правового характеру;
  • здійснення представництва інтересів особи у судах всіх інстанцій, інших державних органах, органах місцевого самоврядування тощо.

  Що таке первинна та вторинна правова допомога

  Відповідно до вимог ст. 7 та ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу»

  ПЕРВИННА ТА ВТОРИННА БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА – ЦЕ:

  Стаття 7. Поняття безоплатної первинної правової допомоги

  1. Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

  2. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг:
  1) надання правової інформації;
  2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
  3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
  4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

  Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги

  1. Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.
  2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг:
  1) захист;(пункт 1 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом України від 14.10.2014 р. N 1697-VII)
  2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
  3) складення документів процесуального характеру.

  Зателефонуйте нам:

  Гарантія результату!

  За більш детальною інформацією щодо правової допомоги звертайтеся до спеціалістів Юридичної компанії «Білоус і Партнери».

  Як Ви хочете з нами зв'язатися?