Слідкуйте за нами:

Кадастрова зйомка земельної ділянки

Home Землеустрій і геодезія Кадастрова зйомка

Потрібна допомога?

  Кадастрова зйомка земельної ділянки

  Одним із напрямків роботи Юридичної компанії  «Білоус і Партнери» є послуги в сфері землевпорядкування, а саме виконання кадастрової зйомки земельних ділянок.

  Кадастрові зйомки – це комплекс робіт, що виконуються для визначення та відновлення меж земельних ділянок.

  Кадастрова зйомка включає:

  • геодезичне встановлення меж земельної ділянки;
  • погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами;
  • відновлення меж земельної ділянки на місцевості;
  • встановлення меж частин земельної ділянки, які містять обтяження та обмеження щодо використання землі;
  • виготовлення кадастрового плану.

  Визначення меж відбувається в разі, коли таких меж не існувало, тоді як їх відновлення відбувається в разі повної або часткової втрати на місцевості меж земельних ділянок (межових знаків). Необхідність виконання кадастрових зйомок існує також у випадках, коли земельна ділянка надавалася за діючими раніше законодавством без належного встановлення меж і навіть без складання відповідних планів.

  Відновлення меж земельних ділянок може виконуватися або як самостійний вид робіт, або як частина робіт при встановленні меж. При цьому межі земельної ділянки повинні бути закріплені на місцевості новими межовими знаками встановленого зразка замість втрачених або пошкоджених межових знаків. Детально дана процедура врегульована Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженою наказом Держкомзему від 18.05.2010 N 376.

  Технічні аспекти проведення кадастрових зйомок визначаються постановою КМУ «Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо – геодезичних, картографічних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок» від 13.07.98 N 1075, наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при КМУ «про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 і 1: 500 (ГКНТА – 2.04 -02 -98)» від 09.04.98 N 56, Положенням про земельно – кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів, затвердженим наказом Держкомзему N 85 від 26.08.97, ДСТУ 2393-94 «Геодезія. Терміни та визначення».

  Геодезичне встановлення меж земельної ділянки передбачає перенесення в натуру (на місцевість) меж за наявними планово – картографічними матеріалами. Як правило – це матеріали проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або документації з виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки. Крайні поворотні точки кожної межі закріплюються довгостроковими межовими знаками встановленого зразка (докладніше дивіться Інструкцію про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затверджену Наказом Держкомзему від 18.05.2010 N 376).

  Перенесення в натуру (на місцевість), а також відновлення всіх поворотних точок меж земельної ділянки здійснюється геодезичними методами з прив’язкою не менше двох характерних закріплених поворотних точок до пунктів державної геодезичної мережі і до твердих точок на місцевості. Здійснюється кадастрова зйомка земельної ділянки з подальшим вирахуванням координат поворотних точок меж (у державній або умовній системі координат) і площі ділянки.

  За результатами виконаних робіт складається кадастровий план земельної ділянки. Встановлені межові знаки здаються за актом під нагляд на збереження власникам землі та землекористувачам, в тому числі орендарям (п. 3.15 Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затв. Наказом Держкомзему від 18.05 .2010 N 376).

  Через технічні помилки, які були допущені при встановленні меж, виникає значна кількість земельних суперечок. Погодження меж із суміжними власниками та землекористувачами здійснюється при проведенні кадастрових зйомок, зазвичай для відновлення меж земельних ділянок, які вже перебувають в користуванні особи. Такі зйомки проводяться найчастіше в процесі підготовки матеріалів для приватизації або передачі в оренду відповідної земельної ділянки.

  Необхідність проведення кадастрових зйомок обумовлюється тим, що відповідно до чинного раніше (до початку 90 – х років минулого століття) законодавством правовстановлюючі документи на право користування земельною ділянкою в більшості випадків не містили в собі описи точних меж. Тому на сьогоднішній момент нерідко виникає ситуація, коли у користувача право користування земельною ділянкою є, проте встановити межі земельної ділянки згідно правовстановлюючих документів неможливо. Саме для встановлення меж і проводяться кадастрові зйомки, результати яких оформляються технічною документацією із землеустрою.

  За більш детальною інформацією щодо послуг в сфері землевпорядкування та проведення кадастрової зйомки земельних ділянок звертайтеся до спеціалістів Юридичної компанії «Білоус і Партнери».

  Як Ви хочете з нами зв'язатися?