Слідкуйте за нами:

Кадастровий номер земельної ділянки

Home Землеустрій і геодезія Кадастровий номер

Потрібна допомога?

  Кадастровий номер земельної ділянки

  Одним із напрямків роботи Юридичної компанії «Білоус і Партнери» є послуги в сфері землевпорядкування, які включають в себе присвоєння кадастрового номеру земельним ділянкам.

  Кадастровий номер земельної ділянки – це індивідуальна, що не повторюється на всій території України, послідовність цифр і знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації і зберігається за ним протягом усього часу існування.

  В Україні створена єдина система присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам. Кадастровий номер визначається з використанням автоматизованої системи державного земельного кадастру. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, кадастровий номер не змінюється. У разі поділу або об’єднання земельних ділянок присвоюється новий кадастровий номер новоствореним об’єктам нерухомості. При цьому попередній кадастровий номер отримує статус архівного і в подальшому не використовується. Під час присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці обов’язковим етапом є внесення повної і достовірної інформації про неї до бази Державного земельного кадастру.

  Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюється територіальними органами Держгеокадастру за результатами розгляду документації із землеустрою, що розробляється інженерами – землевпорядниками, які мають відповідні сертифікати, технічне і технологічне забезпечення. Геодезична зйомка ділянки, є обов’язковою при присвоєнні кадастрового номера.

  Отримати кадастровий номер земельної ділянки

  Кадастровий номер земельної ділянки обов’язково потрібен в наступних випадках:

  • якщо ділянка приватизується (формується) вперше або проходить певні переоформлення;
  • у разі посвідчення договорів відчуження об’єктів нерухомості (ділянки/будинку) або договорів оренди земельної  ділянки, кадастровий номер є істотною умовою;
  • якщо у власника є державний акт на право приватної власності на землю старого зразка – виданого до 2003 року;
  • у разі спадкування земельної ділянки, право власності на яку оформлено до 2003 року, але не внесено відомості до Державного земельного кадастру тощо.

  Для визначення кадастрового номера, замовник документації із землеустрою або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки такі документи:

  • заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;
  • копію документа, що посвідчує особу, набувача права на земельну ділянку або її власника, а в разі подання заяви уповноваженою особою – також копію документа, що підтверджує повноваження представника;
  • документацію із землеустрою;
  • файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді, який складається на кожну земельну ділянку та оформлюється відповідно до вимог (файл надається землевпорядною організацією – розробником документації із землеустрою);
  • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб), крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби;
  • копії реєстраційних документів та даних з Єдиного державного Реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичних осіб та ФО-П).

  Згідно законодавства України, присвоєння кадастрового номера земельній ділянці – це обов’язок кожного землевласника і землекористувача. Оформивши правильно документи на землю, Ви зможете уникнути різних спірних ситуацій, які часто виникають між власниками суміжних земельних ділянок.

  За більш детальною інформацією щодо послуг у сфері землевпорядкування та присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці звертайтеся до спеціалістів Юридичної компанії «Білоус і Партнери».

  Як Ви хочете з нами зв'язатися?