Слідкуйте за нами:

Топографічний план земельної ділянки

Home Землеустрій і геодезія Топографічний план

Потрібна допомога?

  Топографічний план земельної ділянки

  Одним із напрямків роботи Юридичної компанії «Білоус і Партнери» є послуги з виготовлення топографічних планів.

  Співробітники компанії – це професіонали і висококваліфіковані фахівці які мають вищу освіту, кваліфікаційні сертифікати, сучасне технічне і технологічне забезпечення

  Топографічні плани створюються в графічному або цифровому вигляді. Топографічні плани масштабу 1: 5000, 1: 2000, 1: 1000 і 1: 500 створюються шляхом топографічних зйомок або картоскладання (окрім масштабу 1: 500) по матеріалах топографічних зйомок більшого масштабу.

  Топографічні зйомки виконуються наступними методами:

  • аерофототопографічний (стереотопографическая зйомка, комбінована зйомка);
  • наземний (мензульна зйомка, тахеометрична зйомка, наземна фототопографічна (базисна) зйомка.

  Наземна фототопографічна зйомка застосовується при створенні топографічних планів кар’єрів і інших гірських розробок, а у поєднанні з аэрофототопографической – в гірських районах. Як виняток, топографічна зйомка може виконуватися з висотою перерізу через 0,25 м. Цей переріз рельєфу допускається при зйомках підготовлених і спланованих ділянок, більшість кутів нахилу яких не перевищують 2 °. Необхідність такого перерізу має бути обгрунтована в технічному проекті (програмі). Дві висоти перерізу рельєфу дозволяється застосовувати на великих по площі ділянках знімального планшета, де кути нахилу місцевості відрізняються переважно на два і більше градусів. Для зображення характерних деталей рельєфу, які не передаються горизонталями основного перерізу, слід застосовувати додаткові горизонталі (напівгоризонталі) і допоміжні горизонталі. Напівгоризонталі обов’язково проводять на ділянках, де відстань між основними горизонталями перевищує 2,5 см в плані.

  При складанні топографічних планів з використанням матеріалів зйомки великих масштабів висота перерізу рельєфу, якщо це необхідно і технічно обґрунтовано, може дорівнювати висоті перерізу на початковому топографічному плані. При великому контурному навантаженні, наприклад за наявності густої мережі підземних комунікацій і поверхневих трубопроводів різного призначення, топографічні плани можуть складатися розчленовано, на двох або трьох сполучених між собою листах. Рекомендується штифтове їх з’єднання.

  Топографічна зйомка виконується на матеріалах, які виготовлені з малодеформованих пластиків або креслярського паперу високої якості (фотопапери), наклеєного на жорстку основу, і які мають деформацію не більше 0,04 мм. Середні помилки в положенні на плані предметів і контурів місцевості з чіткими контурами відносно найближчих точок знімального обгрунтування не перевищують 0,5 мм. На територіях з капітальною забудовою граничні погрішності у взаємному положенні на плані точок найближчих контурів (капітальних споруд, будівель) не > 0,4 мм. Для переходу від середніх помилок (¬Δ) до середніх квадратичних помилок (m) застосовується коефіцієнт 1,25, тобто m = 1,25¬Δ.

  При створенні топографічних планів, як виняток, допускається менша графічна точність плану. У таких випадках, які обгрунтовуються в технічному проекті (програмі), топографічні плани допускається створювати з точністю планів суміжного дрібнішого масштабу. Наприклад, плани масштабу 1: 5000 можуть бути створені з точністю масштабу 1: 10 000, а плани масштабу 1: 2000 – з точністю масштабу 1: 5000 тощо. У таких випадках на планах за рамкою обов’язково вказується методика їх створення (зйомка на збільшених фотопланах, фотомеханічне збільшення планів та ін.).

  Середні погрішності зйомки рельєфу відносно найближчих точок геодезичного обгрунтування не повинні перевищувати по висоті:

  • 1/4 прийнятих висоти перерізу рельєфу при кутах нахилу до 2 °;
  • 1/3 при кутах нахилу від 2 ° до 6 ° для планів масштабів 1: 5000, 1: 2000 і до 10 ° для планів масштабів 1: 1000 і 1: 500;
  • 1/3 при перерізі рельєфу через 0,5 м на планах масштабів 1: 5000 і 1: 2000.

  У лісовій місцевості ці допуски збільшуються в 1,5 разу. У районах з кутами нахилу понад 6 ° для планів масштабів 1: 5000 і 1: 2000 і більше 10 ° для планів масштабів 1: 1000 і 1: 500 число горизонталей повинне відповідати різниці висот, визначених на перегинах схилів, а середні помилки висот, визначених на характерних точках рельєфу, не повинні перевищувати 1/3 прийнятих висоти переріз рельєф.

  Топографічні плани масштабу 1: 1000 можуть  застосовуватися:

  • для складання генерального плану і робочих креслень при проектуванні на забудованих і незабудованих територіях з одноповерховою забудовою;
  • для вертикального планування і проектування озеленення території і складання планів інженерних комунікацій;
  • для складання робочих креслень бетонних гребель, будівель ГЭС, камер-шлюзів, ділянок примикання гребель до скель і схилів;
  • для розробки проектів перевлаштування існуючих і робочих креслень нових залізничних станцій і вузлів;
  • для детальних досліджень і підрахунку запасів корисних викопних родовищ з виключно складною геологічною будовою;
  • для проектування напірних трубопроводів на бетонних фундаментах, гідротехнічних споруд на площі більше 2 га, майданчиків під окремі будови (ремонтні майстерні, складські бази та ін.), полий фільтрації, каналізації і теплогазоснабжения в населених пунктах з щільною забудовою;
  • для геологічного обслуговування гірських підприємств, розробки робочих креслень при проектуванні і будівництві гірничо-добувних і збагачувальних підприємств;
  • для ведення кадастрів населених пунктів.

  Плани масштабів 1: 1000 і 1: 500 є основними планами обліку підземних комунікацій. Вони повинні відбивати точне планове і висотне положення усіх без виключення підземних комунікацій з показом їх основних технічних характеристик. Залежно від призначення топографічних планів встановлюються масштаби топографічних зйомок. При цьому передбачається, що топографічна зйомка населених пунктів залежно від типу території, виконується в двох масштабах:

  • 1: 500 і 1: 2000 – на території з багатоповерховою забудовою або на території великого міста.
  • 1: 1000 і 1: 5000 – на території з переважно одноповерховою забудовою або незабудованій території.

  За більш детальною інформацією щодо виготовлення топографічних планів звертайтеся до спеціалістів Юридичної компанії «Білоус і Партнери».

  Як Ви хочете з нами зв'язатися?