Слідкуйте за нами:

Земельні спори

Потрібна допомога?

  Земельні спори

  Напрямками роботи Юридичної компанії «Білоус і Партнери» є юридичні, землевпорядні послуги та надання правової допомоги в галузі земельного права.

  Земельні спори – це спори з приводу спадкування земельних ділянок /прав на них, межові спори/встановлення (відновлення) меж, перехід права на земельну ділянку при переході права власності на нерухоме майно, поновлення/розірвання договору оренди землі, без документарне використання землі, спори з органами місцевого самоврядування щодо земельних питань, визнання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку не дійсними, поділ/ виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності тощо.

  Земля, як основа життєдіяльності українського народу, завжди мала велику цінність, викликала дбайливе і шанобливе відношення. Власне, враховуючи ці багатовікові традиції, в сучасній Конституції України відбито, що земля – є основним національним багатством і знаходиться під особливою охороною держави. Саме такий підхід до визначення ролі землі в суспільстві зумовлює концентрацію навколо неї різного роду інтересів, у тому числі увага не лише землевласників і землекористувачів.

  Кожен громадянин зацікавлений у безперешкодній можливості реалізовувати свої права на землю, а, отже, може вимагати усунення будь-яких порушень цих прав. Проте в ході використання земельних ділянок виникають ситуації, коли дії або бездіяльність учасників земельних стосунків можуть порушити чиїсь права і інтереси. Конфлікти і розбіжності, що виникають в процесі реалізації суб’єктами земельних правовідносин своїх прав на землю, складають собою земельні суперечки.

  Земельні суперечки виникають не лише між власниками землі, землекористувачами, орендарями, але і між ними, з одного боку і державними органами – з іншою. Причиною стають як зловмисні дії, так і помилки однієї із сторін з приводу своїх прав, обов’язків і інтересів, тобто їх неправильне розуміння. Усі учасники суперечок рівні перед законом, у тому числі і тоді, коли однією із сторін в спорі є представник органу державної влади.

  Згідно з вимогами Земельного кодексу України, зокрема статті 158, земельні спори вирішуються органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин або в судовому порядку.

  З усіх категорій суперечок, як показує багаторічна практика, найбільш поширеними і складними в рішенні – це межові спори між сусідами. Такі спори значною мірою залежать від людського чинника, від взаємоповаги між сторонами. Зустрічаються випадки, коли окремі конфлікти між сусідами відносно меж земельних ділянок тривають десятки років, особиста неприязнь один до одного передається у спадок від батьків до дітей, а іноді такі ситуації не в змозі вирішити ні органи місцевого самоврядування, ні судові інстанції. Незважаючи на наявність тих або інших пропонованих шляхів рішення, кожна із сторін продовжує боротися іноді за 5 сантиметрів земельної площі.

  Передусім, відмітимо, що первинною ланкою в рішенні цих суперечок виступають органи місцевого самоврядування. Суперечки про межі земельних ділянок не випадково віднесені до юрисдикції місцевих рад, оскільки органи місцевого самоврядування, на підставі статті 118 Земельного кодексу України, надають дозвіл на розробку проектів відведення земельних ділянок і приймають рішення про передачу їх у власність. Завдання кожного органу місцевого самоврядування  не лише у встановленні фактичних обставин справи, але і в застосуванні відповідних правил і принципів добросусідства, з метою попередження численних суперечок.

  Слід констатувати, що передбачена статтями 159 – 161 Земельного кодексу України процедура розгляду земельних спорів залишається  недосконалою. По-перше, в країні ще не сформований єдиний еталон розгляду межових суперечок, по-друге, відсутнє однакове застосування правових норм до рішення цієї категорії суперечок.

  Відповідно до вимог статті 124 Конституції України, правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення.  У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.Таким чином, ще одним з органів, уповноважений розглядати земельні спори, виступає суд.

  Професіонали, працюючі в компанії, мають успішний багаторічний досвід врегулювання земельних спорів, як в досудовому, так і в судовому порядку.

  За більш детальною інформацією щодо правової допомоги в галузі земельного права звертайтеся до спеціалістів Юридичної компанії «Білоус і Партнери».

  Як Ви хочете з нами зв'язатися?