Слідкуйте за нами:

Досудове врегулювання спорів

Home Правова допомога Досудове врегулювання спорів

Потрібна допомога?

  Досудове врегулювання спорів

  Досудове врегулювання спорів

  Одним із напрямків правової допомоги, що надає Юридична компанія «Білоус і Партнери» фізичним та юридичним особам – це досудове врегулювання спорів.

  Принцип роботи юриста – використовувати максимум можливостей для врегулювання справи в досудовому порядку. Тільки вичерпавши всі доступні способи і методи врегулювання спору, спеціалісти готуються до судового розгляду.

  Між правопорушенням і судовим розглядом спорів не варто одразу ставити знак «=». Якщо виявлено порушення Ваших прав, зазвичай, першим і, за наявності бажання обох сторін, єдиним кроком для вирішення конфлікту може стати його досудове врегулювання. Зазначений порядок є найменш затратною процедурою вирішення конфліктів з огляду як на його тривалість, так і на фінансове забезпечення його проведення для обох сторін.

  Виявивши порушення своїх прав, можно звернутися до правопорушника (контрагента) із усною та/або письмовою претензією/вимогою про припинення порушення. Таким чином, буде розпочато процес досудового врегулювання спору.

  Претензія/вимога має містити:

  • повне найменування і поштові реквізити заявника претензії та підприємства, організації або фізичної особи, яким претензія пред’являється;
  • дата пред’явлення і номер претензії;
  • обставини, на підставі яких пред’явлено претензію;
  • докази, що підтверджують ці обставини;
  • посилання на відповідні нормативні акти;
  • вимоги заявника;
  • сума претензії та її розрахунок, якщо претензія підлягає грошовій оцінці; платіжні реквізити заявника претензії;
  • перелік документів, що додаються до претензії, а також інших доказів.

  В результаті подальших переговорів, порушення Ваших прав може бути припинено. Наприклад, правопорушник міг здійснити неправомірне використання Вашого об’єкта не навмисно, в результаті своєї необізнаності. Тому, після направлення претензії/вимоги і проведення переговорів,  цілком можливо досягти вирішення спору мирним шляхом, не звертаючись до компетентних органів, суду тощо. Така ж ситуація може трапитися, якщо навіть правопорушник і усвідомлює неправомірність своїх дій, але після отримання Вашої претензії, зваживши усі потенційні наслідки вирішення спору у суді/іншому органі, погодиться на Ваші вимоги і вирішуватиме спір разом з Вами у претензійному порядку.

  Досудове врегулювання господарських спорів новий ГПГ

  Досудовий порядок врегулювання спорів є сукупністю заходів, що здійснюються стороною, права якої порушено, для безпосереднього вирішення спору зі стороною, яка є порушником майнових прав чи інтересів.

  У загальному вигляді досудове врегулювання спорів являє собою систему заходів, що здійснюються підприємствами та організаціями, для безпосереднього вирішення конфлікту до звернення до суду. Таке врегулювання містить у собі не тільки пред’явлення претензій та інших вимог протилежній стороні, але і припускає розгляд та добровільне задоволення вимог сторони, що пред’явила претензію у разі її законності й обґрунтованості. Досудове врегулювання розбіжностей застосовується під час вирішення конфліктів, які, зокрема, виникли з господарських правовідносин.

  Метою досудового врегулювання господарських спорів є усунення негативного впливу на господарську діяльність з боку контрагентів або запобігання такому. Найбільш значною особливістю досудового врегулювання господарських спорів є закріплення відповідного порядку як у процесуальних, так і матеріальних джерелах права.

  Досудове врегулювання спору самостійно – це ризик ускладнення ситуації та можливість погіршення правової позиції для суду, а також обрання неправильної тактики і стратегії.

  Досудове врегулювання спорів у цивільному процесі

  1. Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом.

  2. Особи, які порушили права і законні інтереси інших осіб, зобов’язані поновити їх, не чекаючи пред’явлення претензії чи позову.

  Особливу увагу звертає на себе правозастосовна практика США, де при вирішенні спорів за цивільними позовами в деяких штатах обов’язково використовують послуги арбітра або медіатора. Активно користуються послугами медіаторів при вирішенні цивільних спорів у Швейцарії, Канаді, країнах Бенілюкс. Більш того, в США, Сполученому Королівстві, Австрії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Фінляндії правові норми щодо позасудового вирішення спорів закріплені на законодавчому рівні.

  В Україні поняття медіації є досить новим, однак Законодавець вирішив запровадити інститут судової медіації у цивільний процесуальни кодекс України. Так, із набранням чинності 15.12.2017 року Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 року № 2147-VІІІ викладено у новій редакції Цивільний процесуальний кодекс України, яким впроваджено інститут врегулювання спору за участю судді (або судова медіація).

  Категорії цивільних справ, до яких процедура врегулювання спору за участю судді застосовується найчастіше

  • сімейні правовідносини;
  • відшкодування шкоди;
  • стягнення аліментних платежів;
  • поділ майна подружжя;
  • кредитні правовідносини;
  • визнання недійсним договір купівлі-продажу;
  • стягнення надміру виплачених коштів.

  Зателефонуйте нам:

  Гарантія результату!

  За більш детальною інформацією щодо досудового врегулювання спорів звертайтеся до спеціалістів Юридичної Компанії «Білоус і Партнери».

  Як Ви хочете з нами зв'язатися?