Слідкуйте за нами:

Встановлення та відновлення меж

Home Землеустрій і геодезія Встановлення меж

Потрібна допомога?

  Встановлення та відновлення меж земельної ділянки

  Одним із напрямків роботи Юридичної компанії  «Білоус і Партнери» є послуги в сфері землевпорядкування, а саме: встановлення /відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

  Співробітники компанії – це професіонали і висококваліфіковані фахівці в сфері землевпорядкування, які мають вищу освіту, кваліфікаційні сертифікати, сучасне технічне і технологічне забезпечення.

  Послуга винос меж земельної ділянки дозволяє визначити де саме на місцевості знаходиться  ділянка, згідно координатам, сформованим при її відведенні у власність. Межі земельної ділянки в натурі (на місцевості) закріплюються межовими знаками. Межі земельної ділянки – сукупність ліній, що утворюють замкнутий контур і розмежовують земельні ділянки.

  Межовий знак – спеціальний знак встановленого зразка, яким закріплюється місце розташування поворотних точок меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Кожен межовий знак має номер, який не повторюється на усій території України, і складається з десяти символів.

  Механізм встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) визначений Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) і їх закріпленні межовими знаками, затверджений наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 18.05.2010 № 376, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.06.2010 за № 391/17686.

  Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на відставі:

  • технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – у разі, коли власникові (користувачеві) земельної ділянки виданий документ, що засвідчує право на земельну ділянку, без винесення меж такої ділянки в натуру (на місцевість) і закріплення їх межовими знаками;
  • технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, у тому числі при розділенні або об’єднанні земельних ділянок, або проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки – при передачі земельної ділянки у власність (користування) із земель державної і комунальної власності, а також із земель приватної власності у разі зміни його межі або цільового призначення при розділі або об’єднанні земельних ділянок.

  Встановлення межових знаків здійснюється так, щоб забезпечити можливість їх зберігання і створити якомога менше перешкод для руху пішоходів і транспортних засобів. Закріплення межовими знаками меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється у присутності власника (користувача) земельної ділянки та власників (користувачів) суміжних земельних ділянок. Передача межових знаків на зберігання власникові (користувачеві) земельної ділянки здійснюється по акту прийому-передачі межових знаків на зберігання.

  Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється при повній (частковій) втраті в натурі (на місцевості) межових знаків, їх ушкодженні, яке робить неможливим використання межових знаків, а також при розгляді земельних суперечок (спорів) між власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок.

  Відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі раніше розробленої і затвердженої документації із землеустрою. У разі відсутності такої документації, розробляється нова технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

  У разі неможливості виявлення дійсних меж, їх встановлення здійснюється по фактичному використанню земельної ділянки. Якщо фактичне використання ділянки встановити неможливо, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки. У випадку якщо таким чином визначення меж не узгоджується з виявленими обставинами, зокрема зі встановленими розмірами земельних ділянок, то межі визначаються з урахуванням цих обставин.

  За більш детальною інформацією щодо встановлення / відновлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та/або за наявності межового спору звертайтеся до спеціалістів Юридичної компанії «Білоус і Партнери».

  Як Ви хочете з нами зв'язатися?